Dobrodošli

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

U prilogu dostavljamo liste članova izabranih za predstavnike u Skupštini Lekarske komore Srbije, kao i Skupštini Regionalne lekarske komore Vojvodine.

S poštovanjem,
RLKV

Lista izabranih članova LKS

Lista izabranih članova RLKV

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

U prilogu dostavljamo tabele sa besplatnim KME programima KME akreditovanim tokom 2017. i 2018. godine, poređane po datumu održavanja.

S poštovanjem,
RLKV

Tabela-April

Tabela-Jul

Tabela-Oktobar

Tabela-Januar 2018

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da, ukoliko imate potrebu za pravnim savetom ili pravnom pomoći u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti, možete kontaktirati pravnu službu Regionalne lekarske komore Vojvodine lično ili putem elektronske pošte na adresu rlkv@lkv.org.rs

Stručna služba Regionalne lekarske komore Vojvodine

Lista izabranih članova Skupštine LKS i Skupštine RLKV

Pročitajte više

Obaveštenje u vezi polaganja licencnog ispita - junski ispitni rok

Obaveštavamo Vas da će se aprilski ispitni rok za polaganje licencnog ispita, održati 13.06.2018. godine od 16 časova, u prostorijama Lekarske komore Srbije, Kraljice Natalije 1-3, 11000 Beograd. Pročitajte više

Zbirna lista kandidata za članove Skupštine LKS i RLKV

U prilogu dostavljamo zbirne liste kandidata za članove Skupštine Lekarske komore Srbije i Regionalne lekarske komore Vojvodine. Pročitajte više

Zbirna tabela ZSS - april 2018

Pročitajte više

Besplatna KME predavanja

Besplatna KME akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Pročitajte više

Održana sednica Skupštine RLKV u Zrenjaninu, 23.05.2016

U ponedeljak, 23.05.2016. godine, u hotelu „Vojvodina“, u Zrenjaninu, održana je sednica Skupštine Regionalne lekarske komore Vojvodine. Pročitajte više

Svečano uručenje licenci u Pančevu, 18.05.2016

U sredu, 18.05.2016. godine, u sali za edukacije Opšte bolnice Pančevo, održan je stručni sastanak DLV SLD podružnice Pančevo. Pročitajte više

Održana II konferencija zdravstvenog turizma jugoistočne Evrope

Međunarodna konferencija o zdravstvenom turizmu jugoistočne Evrope ”MedTravel 2016” održana u Novom Sadu Pročitajte više

Izveštaj - mart 2018. godine

Mesečni izveštaj o radu za mart 2018. godine Pročitajte više

Izveštaj - fabuar 2018. godine

Mesečni izveštaj o radu za februar 2018. godine Pročitajte više

Izveštaj - januar 2018. godine

Mesečni izveštaj o radu za januar 2018. godine Pročitajte više

Izveštaj - decembar 2017. godine

Mesečni izveštaj o radu za decembar 2017. godine Pročitajte više

Izveštaj - novembar 2017. godine

Mesečni izveštaj o radu za novembar 2017. godine Pročitajte više

Zaklinjem se da ću lekarsku delatnost obavljati stručno i savesno i da ću se u svom radu pridržavati svih pravila lekarske profesije, zakona i drugih propisa, Statuta Komore i Kodeksa medicinske etike Komore.

lekarska zakletva