Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je na Skupštini Lekarske komore Srbije, održane 30.06.2016. godine. dr Milan Dinić, lekar opšte prakse, izabran za Direktora Lekarske komore Srbije.


S poštovanjem,

RLKV

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da su usvojene izmene Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika. Sam tekst Pravilnika dostavljamo u prilogu.


Ukoliko, prema odredbama Pravilnika, treba da pristupite polaganju ispita radi dopune bodova iz kontinuirane edukacije, a za potrebe obnavljanja licence, obrazac, takođe, dostavljamo u prilogu.


S poštovanjem,

RLKV


Pravilnik

Zahtev za polaganje ispita

Dopis Ministarstva u vezi polaganja licencnog ispita

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da, ukoliko imate potrebu za pravnim savetom ili pravnom pomoći u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti, možete kontaktirati pravnu službu Regionalne lekarske komore Vojvodine lično ili putem elektronske pošte na adresu rlkv@lkv.org.rs


Stručna služba Regionalne lekarske komore Vojvodine


POZDRAVNA PORUKA
Predsednik

Poštovane koleginice i kolege,

Zahvaljujem se na poverenju koje ste mi ukazali birajući me za Predsednika Regionalne lekarske komore Vojvodine. Izbor na ovu funkciju doživljavam kao izraz vašeg poverenja, ali istovremeno i kao obavezu da unapredim rad Komore i učinim je mestom okupljanja lekara Vojvodine - prostorom u kome se na najbolji način artikulišu interesi naše struke. Vrlo dobro vam je poznato koliko je problema bilo u radu u prethodne četiri godine, koje smo praktično izgubili prepucavajući se serijom optužbi između sebe. Naravno da nam to ništa dobro nije donelo, osim sve veće nezainteresovanosti koleginica i kolega za rad Komore. Oni esnafsku organizaciju ne prepoznaju kao svoju, očito ne veruju da im ona može doneti dobro.

S druge strane, stanje u zdravstvanom sistemu Srbije i Vojvodine zahteva proaktivan odnos nas kao lekara, ali i nas kao ličnosti. Uveren sam da izazovima treba ići u susret, a ne čekati da nas procesi i odluke učine inferiornim akterima u zdravstvenom sistemu.

Ja i pored svih poteškoća verujem u kapacitet skoro 7000 lekara u Vojvodini, verujem u uspeh participativnog modela rada i upravljanja organizacijom. Zato vas pozivam da zajedno radimo za dobro struke, naših pacijenata i dobro društva kome pripadamo.


S poštovanjem,

Tomislav Stantić, predsednik