Kontakt

Pun naziv ustanove:
LEKARSKA KOMORA SRBIJE

Organizaciona jedinica:
REGIONALNA LEKARSKA KOMORA VOJVODINE

Tekući račun: 165-14109-10
PIB: 105062216
Matični broj: 17710532
Šifra delatnosti: 91120

Adresa

 • Adresa: Bulevar oslobođenja 46a, sprat III, 21000 Novi Sad
 • Tel: 021 301 2483
 • Tel: 021 479 4000
 • Mobilni telefon: 063 566 395
 • Mobilni telefon sekretara RLKV: 063 601 618
 • Email: info@lkv.org.rs
 • Email: rlkv@lkv.org.rs
 • Email: kme@lkv.org.rs
 • Email: administrativnisekretar@lkv.org.rs
 • Email: poslovnisekretar@lkv.org.rs
 • Email: sekretarsudacasti@lkv.org.rs
 • Email: tehnickisekretar@lkv.org.rs
 • Email: informaticar@lkv.org.rs
 • Web: www.lkv.org.rs
 • Rad sa strankama: radnim danom od 07:00 do 15:00

Područne kancelarije

Sremska Mitrovica

 • Adresa: Promenada 1, I sprat, zgrada „Dispanzer na Savi”, 22000 Sremska Mitrovica
 • Email: rlkvmitrovica@gmail.com
 • Tel: 064 44 92 920
 • Rad sa strankama radnim danom od 08:00 do 12:00

Zrenjanin

 • Adresa: OB Zrenjanin, ulica dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin (u prizemlju u zgradi starog Internog odeljenja)
 • Email: rlkvzrenjanin@gmail.com
 • Tel: 063 170 39 53
 • Rad sa strankama radnim danom od 08:00 do 12:00

Sombor

 • Adresa: OB Sombor, ulica Vojvođanska 75, 25000 Sombor (objekat uz interno odeljenje - baraka)
 • Email: rlkvsombor@gmail.com
 • Tel:
 • Rad sa strankama radnim danom od 10:00 do 14:00

Subotica

 • Adresa: DZ Subotica, Zmaj Jovina 29, 24000 Subotica (ambulanta V, sprat II)
 • Email: rlkvsubotica@gmail.com
 • Tel: 064 339 11 84
 • Rad sa strankama radnim danom od 08:00 do 12:00