Dobrodošli

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

U prilogu dostavljamo tabele sa besplatnim akreditovanim programima KME, koji važe u toku 2022. i 2023. godine, poređane po datumu akreditacije.

S poštovanjem,
RLKV

Tabela-Oktobar 2021 (važi do 15.11.2022)

Tabela-Januar 2022 (važi do 07.03.2023)

Tabela-April 2022 (važi do 09.05.2023)

Tabela-Jul 2022 (važi do 15.08.2023)

Tabela besplatnih testova za lekare


VAŽNO - NAPOMENA

U toku jednog dana, polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 11).

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da, ukoliko imate potrebu za pravnim savetom ili pravnom pomoći u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti, možete kontaktirati pravnu službu Regionalne lekarske komore Vojvodine lično ili putem elektronske pošte na adresu rlkv@lkv.org.rs

Stručna služba Regionalne lekarske komore Vojvodine

Zaklinjem se da ću lekarsku delatnost obavljati stručno i savesno i da ću se u svom radu pridržavati svih pravila lekarske profesije, zakona i drugih propisa, Statuta Komore i Kodeksa medicinske etike Komore.

lekarska zakletva