Dobrodošli

Saopštenje

*radi prikazivanja uvećanog saopštenja, pritisnite na isto

Poštovani,

Na mejl adresu: poslovni.sekretar@izjzv.org.rs ili epidemiologija@izjzv.org.rs možete poslati broj zaposlenih iz Vaše ustanove koji su saglasni da obave imunizaciju protiv COVID-19, Fajzer vakcinom.

Navedite pun naziv ustanove, adresu, kontakt telefon i mejl adresu.

Za sva stručna pitanja, možete se obratiti načelniku Centra za kontrolu i prevenciju bolesti doc. dr Mioljubu Ristiću, na mejl adresu: mioljub.ristic@izjzv.org.rs

Srdačno,

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Prilozi:

Instrukcije za pripremu imunizacije protiv COVID-19 na punktu

Stručno metodološko uputstvo za imunizaciju

Informator za zdravstvene radnike za Pfizer vakcinu

Informator za vakcinisana lica i njihove staratelje za Pfizer vakcinu

Poštovani članovi RLK Vojvodine,

Područne kancelarije RLK Vojvodine, zbog zimske pauze, neće raditi od ponedeljka 28. decembra 2020. godine.

Za sve informacije obratite se sedištu RLK Vojvodine u Novom Sadu, a o početku rada područnih kancelarija bićete blagovremeno obavešteni.

S poštovanjem,

Stručna služba RLKV

Poštovani,

U prilogu dostavljamo zaključak Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 sa sednice održane 20.11.2020. godine, kao i protokol za lečenje pacijenata sa COVID-19.

S poštovanjem,

Stručna služba RLKV

Zaključak sa sednice Kriznog štaba

Protokol za lečenje pacijenata sa COVID-19

Poštovani,

Obaveštavamo da je Zdravstveni savet Srbije odobrio akreditaciju četiri testa u organizaciji pravne službe Lekarske komore Srbije i regionalnih lekarskih komora.

Testove možete rešavati besplatno do 02. marta ili 16. novembra 2021. godine (u zavisnosti od izabranog testa) na https://www.lkv.org.rs/PagesUser/TestLogin.aspx, a svaki test obezbeđuje po 5 KME bodova.

S poštovanjem,

Stručna služba RLKV

Časopis

Poštovani,

Izašao je prvi broj Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore, koji možete da preuzmete na ovoj stranici.

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

U prilogu dostavljamo tabele sa besplatnim KME programima KME akreditovanim tokom 2020. i 2021. godine, poređane po datumu održavanja.

S poštovanjem,
RLKV

Tabela-Januar 2020 (važi do 02.03.2021)

Tabela-April 2020 (važi do 21.05.2021)

Tabela-Jul 2020 (važi do 17.08.2021)

Tabela-Oktobar 2020 (važi do 16.11.2021)

Tabela besplatnih testova za lekare


Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da, ukoliko imate potrebu za pravnim savetom ili pravnom pomoći u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti, možete kontaktirati pravnu službu Regionalne lekarske komore Vojvodine lično ili putem elektronske pošte na adresu rlkv@lkv.org.rs

Stručna služba Regionalne lekarske komore Vojvodine

Zaklinjem se da ću lekarsku delatnost obavljati stručno i savesno i da ću se u svom radu pridržavati svih pravila lekarske profesije, zakona i drugih propisa, Statuta Komore i Kodeksa medicinske etike Komore.

lekarska zakletva

POZDRAVNA PORUKA

Predsednik

Poštovane koleginice i kolege,

Posao lekara je oduvek bio težak, nosio puno odgovornosti, ali suštinski, rezultati tog velikog truda su bili dobri, na zadovoljstvo naših pacijenata, njihovih porodica i samih lekara.

Lekarima se verovalo, lekare su slušali, lekare su poštovali. Već dugi niz godina, iz mnogobrojnih razloga, ugled lekarske profesije je urušen. Komunikacija među lekarima nije na zadovoljavajućem nivou, odnos lekar — pacijent ni približno onakav kakav je nekada postojao, a ni sami lekari ne prepoznaju mesto i značaj lekarske komore.

Sada je pravo vreme da povratimo ugled lekarskoj profesiji. To neće biti jednostavno i lako, ne može se ni obećati da će to biti ostvareno, ali ćemo svakako pokušati. Delovanjem iz raznih pravaca, uz jasne smernice i u skladu sa medicinskom etikom, pružićemo najbolju moguću stručnu uslugu našim pacijentima. Da se lekarima koji su poštovali važeće principe lečenja kada se na to postavi sumnja, pruži adekvatna pomoć i podrška lekarske komore. Da se poboljša organizacija zdravstvene službe i samim tim unaprede uslovi za rad lekara. Da lekarska komora pored mesta kontinuirane edukacije lekara postane i mesto okupljanja i druženja lekara, mesto gde se rado i češće dolazi, a ne kao do sada samo da bi se predali sertifikati.

U nadi i sa željom da ćemo zajedničkim radom, ako ne u potpunosti onda bar delom, ispuniti ove ciljeve, srdačno Vas pozdravljam.

Prof. dr Dejan Sakač, predsednik RLKV