Dobrodošli

Osnivačima privatne prakse,

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je članom 13 Zakona o inspekcijskom nadzoru predviđena mogućnost savetodavne posete inspekcijskih organa, po pozivu subjekta kontrole.

Cilj službenih savetodavnih poseta je preventivno otklanjanje eventualnih nedostataka i problema sa kojima se možete susresti u svakodnevnom radu.

Ovakve posete nemaju karakter inspekcijskog nadzora i ne iziskuju nikakve novčane troškove.

Ukoliko ste zaiteresovani za ovakav vid saradnje sa inspekcijskim organima, u prilogu možete preuzeti neophodne obrasce za sprovođenje savetodavnih poseta.

Za više informacija posetite https://www.lkv.org.rs/PagesUser/EventSingleView.aspx?event=425

S poštovanjem,

Stručna služba RLK Vojvodine

Poštovani članovi RLK Vojvodine,

Područne kancelarije RLK Vojvodine, zbog letnje pauze, neće raditi od ponedeljka 15. juna 2020. godine.

Za sve informacije obratite se sedištu RLK Vojvodine u Novom Sadu, a o početku rada područnih kancelarija bićete blagovremeno obavešteni!

S poštovanjem,

Stručna služba RLKV

Donacija LKS u borbi protiv Covid-19

Za više informacija o podršci LKS lekarima obolelim od COVID 19 ili porodici lekara preminulog od COVID 19, posetite https://www.lkv.org.rs/PagesUser/EventSingleView.aspx?event=421

Informacije u vezi COVID-19 (Korona) virusa

Na stranici na stranici https://www.lkv.org.rs/PagesUser/EventSingleView.aspx?event=420 pročitajte preporuke LKS u borbi protiv COVID-19.

Telefoni KOL CENTARA preko kojih građani na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine mogu dobiti informacije u vezi COVID19 su:

  1. Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad - 064/8028894 i 064/8028895
  2. Zavod za javno zdravlje u Somboru - 062/1956866
  3. Zavod za javno zdravlje Pančevo - 062/8869721
  4. Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica - 064/8092911 i 0648092938
  5. Zavod za javno zdravlje Subotica - 064/1009276
  6. Zavod za javno zdravlje Kikinda - 062/8833841 i 062/8833877
  7. Zavod za javno zdravlje Zrenjanin - 069/2101102

Radno vreme KOL CENTRA (u skladu sa instrukcijama Ministarstva Zdravlja RS) je od 08-22h - svakodnevno. Dodatne informacije na tel 021 4897806.

Sve najnovije informacije o Korona virusu, kao i o prisustvu istog u Srbiji, možete da pronađete na internet prezentaciji covid19.rs

Poštovani,

Mišljenje Saveta za hipertenziju Evropskog udruzenja kardiologa povodom upotrebe ACE inhibitora ili ARB u svetlu aktuelne pandemije (COVID-19) možete da pročitate na internet stranici, a poziciju Međunarodnog udruženja za hipertenziju (ISH) o hipertenziji i infekciji COVID-19 možete da pročitate ovde.

S poštovanjem,
RLKV

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

U prilogu dostavljamo tabele sa besplatnim KME programima KME akreditovanim tokom 2018. godine, poređane po datumu održavanja.

S poštovanjem,
RLKV

Tabela-April 2019 (važi do 20.05.2020)

Tabela-Jul 2019 (važi do 19.08.2020)

Tabela-Oktobar 2019 (važi do 19.11.2020)

Tabela-Januar 2020 (važi do 02.03.2021)

Tabela-April 2020 (važi do 21.05.2021)

Tabela besplatnih testova za lekare

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da, ukoliko imate potrebu za pravnim savetom ili pravnom pomoći u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti, možete kontaktirati pravnu službu Regionalne lekarske komore Vojvodine lično ili putem elektronske pošte na adresu rlkv@lkv.org.rs

Stručna služba Regionalne lekarske komore Vojvodine

Zaklinjem se da ću lekarsku delatnost obavljati stručno i savesno i da ću se u svom radu pridržavati svih pravila lekarske profesije, zakona i drugih propisa, Statuta Komore i Kodeksa medicinske etike Komore.

lekarska zakletva

POZDRAVNA PORUKA

Predsednik

Poštovane koleginice i kolege,

Posao lekara je oduvek bio težak, nosio puno odgovornosti, ali suštinski, rezultati tog velikog truda su bili dobri, na zadovoljstvo naših pacijenata, njihovih porodica i samih lekara.

Lekarima se verovalo, lekare su slušali, lekare su poštovali. Već dugi niz godina, iz mnogobrojnih razloga, ugled lekarske profesije je urušen. Komunikacija među lekarima nije na zadovoljavajućem nivou, odnos lekar — pacijent ni približno onakav kakav je nekada postojao, a ni sami lekari ne prepoznaju mesto i značaj lekarske komore.

Sada je pravo vreme da povratimo ugled lekarskoj profesiji. To neće biti jednostavno i lako, ne može se ni obećati da će to biti ostvareno, ali ćemo svakako pokušati. Delovanjem iz raznih pravaca, uz jasne smernice i u skladu sa medicinskom etikom, pružićemo najbolju moguću stručnu uslugu našim pacijentima. Da se lekarima koji su poštovali važeće principe lečenja kada se na to postavi sumnja, pruži adekvatna pomoć i podrška lekarske komore. Da se poboljša organizacija zdravstvene službe i samim tim unaprede uslovi za rad lekara. Da lekarska komora pored mesta kontinuirane edukacije lekara postane i mesto okupljanja i druženja lekara, mesto gde se rado i češće dolazi, a ne kao do sada samo da bi se predali sertifikati.

U nadi i sa željom da ćemo zajedničkim radom, ako ne u potpunosti onda bar delom, ispuniti ove ciljeve, srdačno Vas pozdravljam.

Prof. dr Dejan Sakač, predsednik RLKV