Dobrodošli

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

U prilogu dostavljamo tabele sa akreditovanim programima KME, koji važe u toku 2023. i 2024. godine.

U njima ćete pronaći i one programe koji su besplatni za sve članove RLK Vojvodine.

S poštovanjem,
RLKV

Tabela-Januar 2023 (važi do 13.03.2024)

Tabela-April 2023 (važi do 21.05.2024)

Tabela-Jul 2023 (važi do 21.08.2024)

Tabela-Oktobar 2023 (važi do 20.11.2024)

VAŽNO - NAPOMENA

U toku jednog dana, polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 11).

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da, ukoliko imate potrebu za pravnim savetom ili pravnom pomoći u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti, možete kontaktirati pravnu službu Regionalne lekarske komore Vojvodine lično ili putem elektronske pošte na adresu rlkv@lkv.org.rs

Stručna služba Regionalne lekarske komore Vojvodine

Zaklinjem se da ću lekarsku delatnost obavljati stručno i savesno i da ću se u svom radu pridržavati svih pravila lekarske profesije, zakona i drugih propisa, Statuta Komore i Kodeksa medicinske etike Komore.

lekarska zakletva