Dobrodošli

Seminar 1. kategorije u organizaciji Lekarske komore Srbije – Regionalne lekarske komore Vojvodine, pod nazivom „Zdravstvena ograničenja vozača kojima upravlјanje motornim vozilom nije osnovno zanimanje“ je održan 29. maja 2024. godine, sa početkom u 11.30 časova, u novim prostorijama Regionalne lekarske komore Vojvodine, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 28 u Novom Sadu.

Predavači na seminaru su bili:

- dr sci. med. Monika Papić, prim. (Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „ST medicina“)

- doc. dr Milorad Španović (Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad),

- spec. dr med. Dalibor Somer (Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine)

- dipl. ing. saobraćaja Vojislav Blagojev (MUP R. Srbije, Policijska uprava Zrenjanin)

- doc. dr Sonja Peričević-Medić (Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad)

Program seminara:

- Zdravstveni rizici starih osoba za bezbedno upravlјanje motornim vozilom (dr sci. med. Monika Papić, prim.)

- Ograničenja u vozačkim dozvolama: pregled, uticaj i izazovi (doc. dr Milorad Španović)

- Aritmije, kondukcione smetnje i implatabilni elektrostimulatori: Nedoumice i važnost individualne procene karakteristika pacijenta u donošenju odluke o sposobnosti za upravlјanje motornim vozilom (spec. dr med. Dalibor Somer)

- Kontrola prilagođenih vozila i vozača motornih vozila sa evidentiranim ograničenjima u saobraćaju na putevima (dipl. ing. saobraćaja Vojislav Blagojev)

- Značaj uticaja starenja na percepciono reakciono vreme profesionalnih vozača i bezbednost saobraćaja (doc. dr Sonja Peričević-Medić)Pogledajte galeriju

Sastanak direktora i vlasnika privatnih zdravstvenih ustanova Vojvodine, u organizaciji Asocijacije Zdravstvenih ustanova Srbije, održan je 23.05.2024. od 17h u sali za predavanja na novoj lokaciji RLKV na Bulevaru Mihajla Pupina. Razgovarano je o predlogu za novi "Pravilnik o bližim uslovima za otvaranje privatnih zdravstvenih ustanova", čije donošenje se još uvek čeka, a nakon proteklih 5 godina od donošenja "Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije".

Zaključeno je da nedostatak ovog akta u pravosnažnom obliku unosi brojne nedoumice u tumačenju postojećih zakonskih odredbi od, sa jedne strane, menadžmenta privatnih zdravstvenih ustanova i sa druge zdravstvene inspekcije koja se rukovodi nekakvim svojim instrukcijama, koje se često kose sa zakonskim odredbama.

Predloženo je da se u međuvremenu i vakuumu do donošenja navedenog Pravilnika održi radni sastanak sa direkcijom inspekcijske službe i na taj način razreše razlike u tumačenju Zakonskih odredaba.

Na sastanku su razmatrani pojedinačni primeri iz svakodnevnog poslovanja privatnih zdravstvenih ustanova koje se suočavaju sa brojnim problemima poslovanja, od kojih je navedena nemogućnost pristupa e-kartonu pacijenta, kao i izuzetno veliki novčani nameti od strane agencije za merne aparate i instrumente, specijalizacije , zamene vrsta delatnosti i slično.

Sastanku su prisustvovali menadžmenti oko 10 privatnih zdravstvenih ustanova iz Vojvodine i Beograda.Pogledajte galeriju

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

U prilogu dostavljamo tabele sa besplatnim akreditovanim programima KME, koji važe u toku 2024. godine.

U njima ćete pronaći i one programe koji su besplatni za sve članove RLK Vojvodine.

S poštovanjem,
RLKV

Tabela-Jul 2023 (važi do 21.08.2024)

Tabela-Oktobar 2023 (važi do 20.11.2024)

Tabela-Januar 2024 (važi do 11.03.2025)

VAŽNO - NAPOMENA

U toku jednog dana, polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 11).

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da, ukoliko imate potrebu za pravnim savetom ili pravnom pomoći u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti, možete kontaktirati pravnu službu Regionalne lekarske komore Vojvodine lično ili putem elektronske pošte na adresu rlkv@lkv.org.rs

Stručna služba Regionalne lekarske komore Vojvodine

Zaklinjem se da ću lekarsku delatnost obavljati stručno i savesno i da ću se u svom radu pridržavati svih pravila lekarske profesije, zakona i drugih propisa, Statuta Komore i Kodeksa medicinske etike Komore.

lekarska zakletva