Dobrodošli

Poštovani članovi RLK Vojvodine,

Obaveštavamo Vas da područne kancelarije RLK Vojvodine, osim one u Subotici, počinju sa radom u petak 1. oktobra 2021. godine i biće Vam na usluzi do petka 31. decembra 2021. godine, kada počinje zimska pauza u njihovom radu.

Kancelarija u Subotici počeće sa radom naknadno, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni. Lekari sa područja nadležnosti ove kancelarije u narednom periodu neka, po svim pitanjima, kontaktiraju direktno centralu RLK Vojvodine u Novom Sadu.

O adresama, kontaktima i radnom vrememu više na linku: https://www.lkv.org.rs/PagesUser/Contact.aspx

S poštovanjem,

Stručna služba RLKV

*odaberite sliku kako bi se preusmerili na članke na internet prezentaciji Lekarske komore Srbije

Saopštenje

*odaberite sliku kako bi se otvorilo saopštenje u novom prozoru

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

U prilogu dostavljamo tabele sa besplatnim KME programima akreditovanim tokom 2021. i 2022. godine, poređane po datumu održavanja.

S poštovanjem,
RLKV

Tabela-Oktobar 2020 (važi do 16.11.2021)

Tabela-Januar 2021 (važi do 01.03.2022)

Tabela-April 2021 (važi do 18.05.2022)

Tabela-Jul 2021 (važi do 16.08.2022)

Tabela besplatnih testova za lekare


VAŽNO - NAPOMENA

U toku jednog dana, polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9).

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da, ukoliko imate potrebu za pravnim savetom ili pravnom pomoći u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti, možete kontaktirati pravnu službu Regionalne lekarske komore Vojvodine lično ili putem elektronske pošte na adresu rlkv@lkv.org.rs

Stručna služba Regionalne lekarske komore Vojvodine

Zaklinjem se da ću lekarsku delatnost obavljati stručno i savesno i da ću se u svom radu pridržavati svih pravila lekarske profesije, zakona i drugih propisa, Statuta Komore i Kodeksa medicinske etike Komore.

lekarska zakletva

POZDRAVNA PORUKA

Predsednik

Poštovane koleginice i kolege,

Posao lekara je oduvek bio težak, nosio puno odgovornosti, ali suštinski, rezultati tog velikog truda su bili dobri, na zadovoljstvo naših pacijenata, njihovih porodica i samih lekara.

Lekarima se verovalo, lekare su slušali, lekare su poštovali. Već dugi niz godina, iz mnogobrojnih razloga, ugled lekarske profesije je urušen. Komunikacija među lekarima nije na zadovoljavajućem nivou, odnos lekar — pacijent ni približno onakav kakav je nekada postojao, a ni sami lekari ne prepoznaju mesto i značaj lekarske komore.

Sada je pravo vreme da povratimo ugled lekarskoj profesiji. To neće biti jednostavno i lako, ne može se ni obećati da će to biti ostvareno, ali ćemo svakako pokušati. Delovanjem iz raznih pravaca, uz jasne smernice i u skladu sa medicinskom etikom, pružićemo najbolju moguću stručnu uslugu našim pacijentima. Da se lekarima koji su poštovali važeće principe lečenja kada se na to postavi sumnja, pruži adekvatna pomoć i podrška lekarske komore. Da se poboljša organizacija zdravstvene službe i samim tim unaprede uslovi za rad lekara. Da lekarska komora pored mesta kontinuirane edukacije lekara postane i mesto okupljanja i druženja lekara, mesto gde se rado i češće dolazi, a ne kao do sada samo da bi se predali sertifikati.

U nadi i sa željom da ćemo zajedničkim radom, ako ne u potpunosti onda bar delom, ispuniti ove ciljeve, srdačno Vas pozdravljam.

Prof. dr Dejan Sakač, predsednik RLKV