Dobrodošli

Važno obaveštenje lekarima članovima LKS

Na osnovu Procedure upisa, izdavanja/obnavljanja licenci za vreme vanrednog stanja donete od strane direktora Lekarske komore Srbije dana 24.03.2020. godine, u LKS i RLK biće primenjivane procedure koje možete da nađete među vestima na našoj internet prezentaciji na stranici https://www.lkv.org.rs/PagesUser/EventSingleView.aspx?event=419

Informacije u vezi COVID-19 (Korona) virusa

Telefoni KOL CENTARA preko kojih građani na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine mogu dobiti informacije u vezi COVID19 su:

  1. Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad - 064/8028894 i 064/8028895
  2. Zavod za javno zdravlje u Somboru - 062/1956866
  3. Zavod za javno zdravlje Pančevo - 062/8869721
  4. Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica - 064/8092911 i 0648092938
  5. Zavod za javno zdravlje Subotica - 064/1009276
  6. Zavod za javno zdravlje Kikinda - 062/8833841 i 062/8833877
  7. Zavod za javno zdravlje Zrenjanin - 069/2101102

Radno vreme KOL CENTRA (u skladu sa instrukcijama Ministarstva Zdravlja RS) je od 08-22h - svakodnevno. Dodatne informacije na tel 021 4897806.

Sve najnovije informacije o Korona virusu, kao i o prisustvu istog u Srbiji, možete da pronađete na internet prezentaciji covid19.rs

Poštovani,

Mišljenje Saveta za hipertenziju Evropskog udruzenja kardiologa povodom upotrebe ACE inhibitora ili ARB u svetlu aktuelne pandemije (COVID-19) možete da pročitate na internet stranici, a poziciju Međunarodnog udruženja za hipertenziju (ISH) o hipertenziji i infekciji COVID-19 možete da pročitate ovde.

S poštovanjem,
RLKV

Poštovani članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine,

U prilogu dostavljamo tabele sa besplatnim KME programima KME akreditovanim tokom 2018. godine, poređane po datumu održavanja.

S poštovanjem,
RLKV

Tabela-April 2019 (važi do 20.05.2020)

Tabela-Jul 2019 (važi do 19.08.2020)

Tabela-Oktobar 2019 (važi do 19.11.2020)

Tabela-Januar 2020 (važi do 02.03.2021)

Tabela besplatnih testova za lekare

Poštovani,


U ponedeljak, 18.11.2019., u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada, svečanom sednicom Regionalne lekarske komore Vojvodine obeleženo je 90 godina od osnivanja Lekarske komore Dunavske banovine i 15 godina od ponovnog početka rada Lekarske komore Vojvodine.

Više o događaju pročitajte na stranici gde se nalazi vest.

S poštovanjem,

Stručna služba RLKV

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo Vas da, ukoliko imate potrebu za pravnim savetom ili pravnom pomoći u vezi sa obavljanjem zdravstvene delatnosti, možete kontaktirati pravnu službu Regionalne lekarske komore Vojvodine lično ili putem elektronske pošte na adresu rlkv@lkv.org.rs

Stručna služba Regionalne lekarske komore Vojvodine

Zaklinjem se da ću lekarsku delatnost obavljati stručno i savesno i da ću se u svom radu pridržavati svih pravila lekarske profesije, zakona i drugih propisa, Statuta Komore i Kodeksa medicinske etike Komore.

lekarska zakletva

POZDRAVNA PORUKA

Predsednik

Poštovane koleginice i kolege,

Posao lekara je oduvek bio težak, nosio puno odgovornosti, ali suštinski, rezultati tog velikog truda su bili dobri, na zadovoljstvo naših pacijenata, njihovih porodica i samih lekara.

Lekarima se verovalo, lekare su slušali, lekare su poštovali. Već dugi niz godina, iz mnogobrojnih razloga, ugled lekarske profesije je urušen. Komunikacija među lekarima nije na zadovoljavajućem nivou, odnos lekar — pacijent ni približno onakav kakav je nekada postojao, a ni sami lekari ne prepoznaju mesto i značaj lekarske komore.

Sada je pravo vreme da povratimo ugled lekarskoj profesiji. To neće biti jednostavno i lako, ne može se ni obećati da će to biti ostvareno, ali ćemo svakako pokušati. Delovanjem iz raznih pravaca, uz jasne smernice i u skladu sa medicinskom etikom, pružićemo najbolju moguću stručnu uslugu našim pacijentima. Da se lekarima koji su poštovali važeće principe lečenja kada se na to postavi sumnja, pruži adekvatna pomoć i podrška lekarske komore. Da se poboljša organizacija zdravstvene službe i samim tim unaprede uslovi za rad lekara. Da lekarska komora pored mesta kontinuirane edukacije lekara postane i mesto okupljanja i druženja lekara, mesto gde se rado i češće dolazi, a ne kao do sada samo da bi se predali sertifikati.

U nadi i sa željom da ćemo zajedničkim radom, ako ne u potpunosti onda bar delom, ispuniti ove ciljeve, srdačno Vas pozdravljam.

Prof. dr Dejan Sakač, predsednik RLKV